O nás / Profil

Profil časopisu Sklář a keramik

Odborný časopis pro průmysl skla a keramiky Sklář a keramik, který vychází v nákladu 500–600 výtisků, je tradičním médiem na českém trhu, které pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace o dění v oboru doma i v zahraničí (vychází již od roku 1950, počítáme-li jeho předchůdce Sklářské rozhledy pak dokonce od roku 1924). Pro svou odbornost je zařazen do aktuálního seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů. Mezi jeho odběrateli jsou též zahraniční firmy či jednotlivci a informace o otištěných studiích pravidelně vychází v řadě odborných evropských sklářských časopisů.

Odborný časopis Sklář a keramik není ve volném prodeji, lze jej proto získat pouze formou a) předplatného nebo b) vstupem do České sklářské společnosti (ČSS).