O nás / Jak předplatit

Možnosti předplatného

Odborný časopis pro průmysl skla a keramiky Sklář a keramik, který vychází v nákladu 600–700 výtisků, je tradičním médiem na českém trhu, které pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace o dění v oboru doma i v zahraničí (vychází již 72 let, počítáme-li jeho předchůdce Sklářské rozhledy pak dokonce 98). Pro svou odbornost je zařazen do aktuálního seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů. Mezi jeho odběrateli jsou též zahraniční firmy či jednotlivci a informace o otištěných studiích pravidelně vychází v řadě odborných evropských sklářských časopisů.

Odborný časopis Sklář a keramik není ve volném prodeji, lze jej proto získat pouze formou
a) předplatného nebo b) vstupem do České sklářské společnosti (ČSS).

a) Zisk SaK formu předplatného – pro firmy i jednotlivce
800 Kč ročně (6 čísel časopisu o rozsahu 40–52 stran)
Pro předplatné vyplňte níže uvedený formulář.

b) Zisk SaK členstvím v ČSS – jen pro jednotlivce
Individuální člen – 400 Kč ročně
Individuální člen (důchodce, student) – 200 Kč ročně
(v rámci členského příspěvku člen obdrží 6 čísel časopisu o rozsahu 40–52 stran)
Pro členství si stáhněte a vyplňte přihlášku.