Tým pro styk s potravinami

  //  Novinky archiv

Dne 9. září 2019 se na Generálním ředitelství zdraví a bezpečnosti potravin Evropské unie uskutečnil seminář o obecném rámci právních předpisů týkajících se styku výrobků s potravinami (FCM). Seminář nebyl zvlášť zaměřen na sklo, protože diskuse se týkaly obecného rámce. Hlavními body, které by se mohly týkat skla, jsou přístup založený na „pozitivním seznamu“ (který sestává ze seznamu surovin, které jsou v souladu se stykem výrobku s potravinami (FCM)), sledovatelnost (zatím není jasné, pokud by mělo být uvedeno číslo šarže nebo datum výroby) a přístup založený na objemu. Pracovní skupina FCM pracuje na odpovědi týkající se přístupu k „pozitivnímu seznamu“, který je uveden jako klíčový prvek úspěchu stávajícího nařízení FCM. I když je to pro určité materiály (např. plasty) zajímavé, Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky se domnívá, že tento přístup by neměl být považován za jediné řešení pro jiné materiály, zejména pro sklo.

(Zpravodaj ASKP CŘ, říjen 2019, s. 3–4)