Analýza trhu s borosilikátovými trubicemi

  //  Novinky archiv

Základními složkami borosilikátového skla jsou oxid křemičitý a oxid boritý, který jej činí odolným vůči extrémním teplotám a zvyšuje jeho odolnost vůči chemické korozi. Trubice různých typů a specifických vlastností ve světě vyrábí řada relativně malých společností, jejichž hlavním zákazníkem je solární energetika. Například v roce 2015 tvořily solární energetické trubice 52,62 % celosvětové spotřeby, laboratorní přístroje 14,19 %, varné sklo 16,4 %, chemické trubice 5,36 % a farmaceutické obaly 7,28 %. Cena výrobků má globálně klesající trend. Zatímco v roce 2011 se za 1 tunu tohoto typu skla platilo 1 150 USD, pět let poté to bylo jen 982 USD. Za rok 2016 se ve světě vyrobilo 1 121 659 tun borosilikátových trubic, z toho více než polovina v Číně, která je též hlavním trhem (2016: 63,06 %). Za ní se značným odstupem následuje Evropa (19,14 %). Pro rok 2020 se odhaduje celosvětová poptávka po tomto zboží v hodnotě 1,26 miliardy USD, na rok 2026 se pak predikuje na 1,56 miliard USD (průměrný roční růst 3,1 %). Hlavními hráči na trhu jsou společnosti Schott, Corning, Kavalier, Duran, De Dietrich, NEG, Hilgenberg GmbH, JSG, Borosil, Northstar Glassworks, Asahi Glass, Linuo, Yaohui Group, Micoe, Tianxu, Haoji, Sichuang Shubo, Tianyuan, Aijia Glass, Yao Guo, Yuanshen Group, Four Stars Glass a Yong Xing.

(podle www.glassinchina.com z 29. 7. 2020; pn)