Zveřejněny plány na vznik sklářského centra excelence ve Velké Británii

  //  Novinky archiv

Nákladem 20 milionů £ vyroste díky aktivitě neziskové organizace Glass Futures, zřízené sklářskou asociací British Glass, při Magna Science Adventure Centru v Rotherhamu globální centrum excelence ve skle. Zakladatelem instituce bude konsorcium složené z firem Owens-Illinois (O-I), Guardian Industries, Siemens a univerzity v Leedsu. Středem projektu je sklářská pec s denní produkcí 30 tun okenního skla, lahví a skleněného vlákna. S její pomocí budou vědci z celého světa zkoumat otázky snižování energetické náročnosti a produkce emisí či vyvíjet inovativní skleněné produkty. Centrum excelence by mělo zahájit provoz ještě v tomto roce a výhledově zaměstnat kolem 100 lidí. Magna Science Adventure Centrum je umístěno v bývalé ocelárně a návštěvníkům nabízí více než stovku exponátů, které je seznamují s vlastnostmi čtyř základních elementů – vzduchu, vody, země a ohně. Je proto vyhledávaným cílem nejen pro individuální turisty, ale i školní skupiny.

(podle www.glass-international.com z 9. 5. 2017; pn)