Zdravotnictví zůstane hlavním odběratelem pokročilé keramiky

  //  Novinky archiv

Pokročilá technická a strukturální keramika má velký komerční a průmyslový potenciál. Hodnotu trhu s těmito pokročilými materiály v USA odhaduje společnost BCC Research pro rok 2020 kolem 6,7 miliard USD. Roční růst se podle typu výrobků bude pohybovat v rozmezí 13,1 – 15,3 %. Největší tržní podíl dnes připadá na biokeramiku (lékařské implantáty, zubní náhrady), a bude tomu tak i v roce 2020 (67 %). Druhé místo zůstane zbrojařským a vojenským aplikacím, přestože zájem o ně se – mimo jiné díky ukončení americké anabáze v Iráku a Afghánistánu – sníží. Na třetí pozici znovu nalezneme otěruvzdornou keramiku, například ložiska, které ve velkém využívají větrné elektrárny. Nejrychleji poroste segment vysoce teplotně odolných komponent.

(podle www.ceramicindustry.com z 21. 3. 2016; pn)