Základní pilíře prodejní strategie firmy Bormioli Rocco Pharma

  //  Novinky archiv

Italská společnost patří k předním evropským výrobcům farmaceutických obalů ze skla a plastu, a to díky solidnímu technologickému know-how, vysokým výrobním standardům a velmi aktivní prodejní strategii. Její obchodní ředitel Andrea Fulvi oznámil, že výsledkem tohoto přístupu je více než 50% podíl farmaceutické divize (přes 200 milionů EUR) na celkovém obratu skupiny. V roce 2017 se bude firma soustředit na vytvoření synergie mezi rozličnými strategickými prodejními cíli. Těmi jsou konsolidace (a posílení postavení na klíčových trzích), expanze na nová odbytiště (především v USA, Latinské Americe a Dálném východě), průzkum nových segmentů farmaceutického trhu (biotechnologie, diagnostika, péče o zdraví zvířat) a inovace sortimentu.

(podle GAE, Newsletter No. 342, July 2017, s. 39–40; pn)