Zájem o keramické filtry je výsledkem kombinace různých efektů

  //  Novinky archiv

Agentura Global Market Insights spočítala, že průměrný roční růst odbytu keramických filtrů mezi lety 2015–2023 bude 12,4 % (hodnota v roce 2015: 895 milionů USD). Tyto ekologicky přívětivé produkty se využívají v průmyslu či komerční sféře, ale zejména ve stavebnictví, odkud přichází více než 40 % veškerých objednávek. Z hlediska tohoto velmi pevného a chemicky odolného sortimentu se jedná v prvé řadě o vodní a vzduchové filtry. Růst proto budou dynamizovat především státní podpora, „zelená“ legislativa a s ní související organizace (např. Environmental Protection Agency (EPA), National Science Foundation (NSF), Energy and Environmental Affairs (EEA) či ASTM International). Hlavními trhy jsou Indie a Čína, kde by se v roce 2023 měly uplatnil keramické filtry v hodnotě 800 milionů USD.

(podle www.ceramicindustry.com z 1. 3. 2017; pn)