Zájem o keramická vlákna má stoupající tendenci

  //  Novinky archiv

Průměrný roční růst o 10,4 % mezi lety 2017–2023 predikuje tomuto sektoru agentura Research and Markets. Garantuje jej předpokládaná poptávka z oblasti petrochemie i průmyslu železa a oceli. Hodnotu trhu analytici odhadli na 1,6 miliardy UDS v roce 2017 a 2,9 miliardy USD za rok 2023. Keramická vlákna jsou charakterizována nízkou vahou, vysokou tepelnou vodivostí, odolností proti teplotnímu šoku, stabilitou při vysokých teplotách a chemickou odolností. Jejich užívání proto též přispívá ke snižování energetické náročnosti výrobních a uživatelských procesů. Zájem nejrychleji poroste v asijsko-tichomořském regionu díky konjunktuře stavebnictví, automotive a zpracovatelského průmyslu. Významnou pozici si udrží USA díky petrochemickému průmyslu, železářství a ocelářství.

(www.ceramicindustry.com z 10. 10. 2018; pn)