Zájem o grafen ve světě dramaticky roste

  //  Novinky archiv

Analýza agentury Technavio odhaduje průměrný roční růst světového trhu s grafenem mezi lety 2016–2020 na téměř 39 %. Tento nejpevnější známý materiál na planetě lze definovat jako supertenkou formu uhlíku strukturou podobnou grafitu. Na výšku má pouze jeden atom, a je průhledný. V důsledku této struktury má také některé zvláštní fyzikální vlastnosti. Důvod tak vysoké dynamiky lze spatřovat v nových možnostech využití tohoto materiálu, s čímž souvisí četné patenty (mezi lety 2005–2014 jich bylo k tématu publikováno více než 25 000) a nová výzkumně-vývojová centra. Z geografického hlediska byl v roce 2015 největším odbytištěm Asijsko-tichomořský region, z konkrétních zemí pak Čína, která je i hlavním světovým producentem. Zatímco v roce 2014 dosáhl trh s grafenem v tomto státě hodnoty 1,4 milionu USD, loni to bylo již 6,1 milionů USD. Surovina se totiž začala nově využívat například při výrobě antikorozních povlaků, dotykových obrazovek a lithiových baterií. Globálně atraktivním činí tento segment podnikání též investice společností IBM, Samsung, Nokia, nebo Evropská komise.

(podle www.ceramicindustry.com z 21. 9. 2016; pn)