Za vyšší spotřebou žáromateriálů je nutné hledat ocelárny

  //  Novinky archiv

Výzkumníci agentury Research and Markets předpokládají, zejména díky snaze o ekologickou udržitelnost výroby ocele, průměrný růst poptávky po žáromateriálech o 3,1 % ročně na 31,77 mld. USD (2028). Žáromateriály jsou nepostradatelné též při produkci skla, letadel, automobilů nebo cementu. Největší světoví hráči se proto zaměřují na zefektivnění své produkce a zavádění inovací do praxe. Největším spotřebitelem žáromateriálů v roce 2020 byly země asijsko-tichomořského regionu, nejrychleji se však předpokládá růst odbytu v USA, a to právě díky „zelené politice“. Dobré výnosy výrobcům přinese ze stejného důvodu též evropský trh.
Své predikce pro tento obor zveřejnila též konkurenční společnost ReportLinker. Ta tvrdí, že poptávka po žáromateriálech mezi lety 2020 až 2027 poroste v průměru o 3,4 % na 30,2 miliard USD. Zhruba polovina z tohoto objemu připadne na cihly a tvarovky (2027: 16,9 miliardy USD). Největším jednotlivým trhem byly v roce 2020 USA (1,6 mld. USD), nejrychleji ale poroste poptávka v Číně (průměrný roční růst 4,1 %, 2027: 17,2 mld. USD). Významnými trhy zůstanou též další země, jejich průměrný roční růst ale bude výrazně nižší – Japonsko (1,1 %), Kanada (1,4 %) a Německo (2,3 %).

(podle www.glassinchina.com z 8. 6. a 16. 7. 2021; pn)