Vznikl Český a moravský sklářský klastr

  //  Novinky archiv

Dne 27. 8. 2015 byl založen Český a moravský sklářský klastr, pobočný spolek Českého umění skla. Stanovy sklářského klastru jsou společné s Českým uměním skla (blíže na www.CzechArtOfGlass.com).

Jeho posláním je dle organizátorů vytvořit efektivní a dynamickou platformu v rámci českého a moravského sklářství, která nabídne interaktivní prostor pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy společně s podpůrnými, dodavatelskými a výzkumnými institucemi.

Základní a hlavní činností klastru bude podpora a rozvoj tohoto odvětví v jednotlivých regionech ČR a v zahraničí. V současnosti směřuje klastr k tomu, aby v horizontu deseti let posílil prestiž českého sklářství a docílil toho, aby české sklářství zvýšilo svoji konkurenceschopnost a dostalo se na prestižní pozice u nás doma i v zahraničí. Tuto činnost sklářský klastr hodlá financovat z dotací (regiony, fondy EU) a členských příspěvků.

Klastr deklaruje, že přispěje k posílení konkurenceschopnosti v oblastech vědy, výzkumu, inovací a ze své podstaty zastřeší kooperaci mezi sklářským školstvím a průmyslem. Za velmi podstatnou považuje snahu medializovat české sklářské vzdělávání pro nové potenciální uchazeče z řad žáků, studentů i v rámci terciálního vzdělávání a rekvalifikace. Za realizační výbor klastru vystupuje Ing. Dalibor Šilhavý.

(dle informací zaslaných 14. 11. 2015; red)