Výstava výsledků 14. Mezinárodního hrnkového sympozia 2017

  //  Novinky archiv

Město Dubí se dlouhodobě těší z úzké spolupráce s místní společností Český porcelán, a. s., z níž též před lety vzešla myšlenka Domu porcelánu s modrou krví, multifunkčního prostoru, kde lze vedle stálé expozice věnované nejen produkci dubské porcelánky též krátkodobé výstavy a kulturní akce. Od 27. listopadu připravilo MKZ Dubí – Městské informační centrum další výstavu věnovanou originální porcelánové tvorbě. Tentokrát ve spolupráci s Českým porcelánem, a. s. uspořádalo výstavu výsledků 14. Mezinárodního hrnkového sympozia, které proběhlo letos od 12. do 22. června 2017 pod záštitou ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové.
Porcelánová sympozia pořádá Český porcelán, a. s. již od roku 1989, a to se zaměřením hned na dvě různé polohy tvůrčí práce s porcelánem, které se pravidelně co rok střídají: na malbu kobaltem pod glazuru nebo na práci s tvarovými možnostmi materiálu, jejímž hlavním jmenovatelem se od počátku stal hrnek. Také letošní, již 14. Mezinárodní sympozium bylo věnováno tématu hrnku a novým možnostem jeho tvarového i dekoračního zpracování. Jako každý rok se do Dubí na tuto prestižní událost sjelo na dvacet domácích i zahraničních designérů a výtvarníků. Výsledek jejich desetidenního snažení, na 160 variací hrnků, šálků a pohárků, si lze v Domě porcelánu s modrou krví prohlédnout do 4. ledna 2018. Výstavu doprovází série fotografií designérky Nely Havlíčkové ze zákulisí průběhu sympozia.

(Tisková zpráva z 23. 11. 2017; red)