Výstava „Jiný pohled“ studentů ateliéru Design skla UTB ve Zlíně

  //  Novinky archiv

V 15. budově 14|15 Baťova institutu ve Zlíně jsme v červenci tohoto roku mohli spatřit díla studentů i absolventů ateliéru Design skla z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vernisáž proběhla 1. července 2015. Studenti zde představili průřez svými nejlepšími pracemi. Úvodního slova se ujal kurátor výstavy Vít Jakubíček a poté vedoucí ateliéru Design skla Petr Stanický.

Vystavené práce studentů ateliéru Design skla byly velmi různorodé. Na výstavě představili objekty kombinující sklo s dalšími organickými a anorganickými materiály. Nezůstalo však jen u různorodosti materiálů, studenti pracují i s novými technologiemi. Například je to práce s názvem „Zvuk RGB vol. 3“ od Matyáše Hrušky, který se zabývá přeměnou digitálních obrázků na zvuky. Každý ze skleněných objektů vyjadřuje jednu základní barvu RGB, a jejím prostřednictvím se zobrazují vizualizace dat. Naopak dílo Zdeňky Fuskové „Posed“ pracuje se sklářskou technikou práce nad kahanem. Skleněný strom s posedem, nasvícený lampičkou vytváří pestrobarevný scénografický pohled na její oblíbené místo. Výstava měla i svou designovou část. Studentky Zdeňka Fusková, Nikola Kovalíková a Simona Kocurková, zde představily své soutěžní návrhy skleněných uren na téma „ Funerální design“. Volná práce od bývalé studentky ateliéru Design skla Anny Minxové – „Sen 11. 1. 2014 – Dáždnik“ tak jen doplňovala možnosti, jakými mohou studenti na ateliéru Design skla pracovat. Můžeme se jen těšit na další prezentaci studentů tohoto ateliéru na některé z dalších připravovaných výstav.

(Tereza Anderlová)