Výroční archeologické kolokvium Okno do minulosti

  //  Novinky archiv

Západočeské muzeum v Plzni bylo ve dnech 14.–15. listopadu hostitelem slavnostního zasedání při příležitosti 40. výročí vzniku Odborné skupiny pro dějiny skla při České archeologické společnosti Akademie věd České republiky. Úvodní bilanční referát přednesla dr. Eva Černá s podporou dr. Františka Frýdy, kteří patří k zakladatelům a hybatelům činnosti odborné skupiny. Zároveň jsou autory nebo spoluautory zásadních prací, které značně rozšířily pohled na historii českého sklářství. Mezinárodní rozměr setkání dodalo vystoupení váženého slovenského hosta, dr. Danici Staššíkové, jejímž hlavním tématem jsou středověké skleněné perle a perličky. Předala též pořadatelům dar Slovenské sklářské společnosti, a to skleněnou mísu navrženou Patrikem Illem. S metodologicky zajímavým příspěvkem vystoupila dr. Natálie Venclová, další významná osobnost české sklářské archeologie, experimentální tavení skla v replice středověké pece v Havlíčkově Brodě představil MgA. Jiří Jedlička. Po skončení jednání se účastníci setkání seznámili s nově otevřenou muzejní stálou expozicí užitného umění, která se rozkládá na velkorysé ploše téměř 2 000 m2. Součástí programu byla i návštěva depozitáře a přestavení aktuálních archeologických nálezů.

(pn)