Výrobce autoskel čekají dobré časy

  //  Novinky archiv

Agentura Data Lab Forecast zveřejnila predikci, podle níž odbyt autoskel mezi lety 2020 až 2028 poroste v průměru o 5,89 % ročně až na 11,66 mld. USD (2020: 7,39 mld. USD). Největším trhem zůstanou, přes dynamický nástup asijských zemí, USA a Evropa (Německo, Francie, Itálie) dominující objemem výroby, spotřeby i exportu. Na data věnovaná pouze čelním autosklům se zaměřila další agentura Market Research Future. Přesto pro léta 2021 až 2027 uvádí průměrný roční růst o 7,45 %, a hodnotu trhu na konci sledovaného období 28,41 mld. USD (2021: 17,18 mld. USD), což je výrazně více, než její konkurence předpokládá pro celý segment. Za klíčové globální výrobce Market Research Future považuje společnosti AGC, Saint-Gobain, Xinyi Glass, Fuyao Glass Industry, Nippon Sheet Glass, Vitro, Dura Automotive, Sisecam Group, Magna International (Canada), Guardian Industries, PPG Industries a Shenzhen Benson Automobile. Jako hlavní stimulátory poptávky analytici označili technologické inovace, například chytré displeje či pokročilá zařízení usnadňující řízení vozidla, a demografický růst. Budoucnost pak vidí v čelních sklech s aktivní protisluneční ochranou. Z regionálního hlediska považuje agentura Market Research Future za největší trh asijsko-tichomořský region v čele Indií a Čínou.

(podle www.glassinchina.com z 28. 7. a 11. 8. 2021; pn)