Výroba skla se bez křemičitého písku neobejde ani v následujících letech

  //  Novinky archiv

V roce 2029 sklářské firmy spotřebují písek v hodnotě 7,4 mld. USD, a to zejména díky neustále stoupající poptávce po obalovém skle pro nápoje a potraviny. Tato hodnota odpovídá průměrnému ročnímu růstu 4,6 % (2022–2029). Trhu s křemičitým pískem pro výrobu skla dominuje několik málo společností, které se důsledně věnují též výzkumu a vývoji. Jedná se o firmy U.S. Silica, Imerys Refactory Materials, Sibelco, Fairmount Santrols, Badger Mining a JLD Minerals. Tito hráči většinou nejednají na vlastní pěst, ale naopak se zaměřují na společné podniky, partnerství a spolupráci, aby ještě posílili své postavení na trhu a zároveň mohli efektivně využívat odborné znalosti.

(podle www.glassinchina.com z 22. 2. 2022; pn)