Výhled trhu s farmaceutickým sklem do roku 2030

  //  Novinky

Skleněné obaly pro léčiva jsou společně s plasty hlavní volbou spotřebitelů. Odbyt těch skleněných bude do roku 2030 stoupat o 9,2 % ročně na hodnotu 37,6 mld. USD. Dynamizujícími faktory jsou globální expanze farmaceutického průmyslu, zvýšení výroby lahviček během epidemie covidu a recyklovatelnost materiálu. S tím souvisí i nárůst výrobních a vědecko-výzkumných kapacit v Brazílii, Indii a Číně (kam se přesunuly z Evropy), což se pozitivně projevuje na absorpčním potenciálu tamních trhů. Ty v období let 2015–2020 v Brazílii, Číně a Indii vzrostly o 11,3 %, 4,8 % a 10,0 %, zatímco v pěti největších odbytištích v rámci EU o 5 % a v USA o 4,9 %. Přes výše uvedená růstová čísla analytici odhadují, že globální trh farmaceutických skleněných obalů bude v nadcházejících letech v porovnání s minulým obdobím svědkem relativního poklesu, zejména proto, že skleněné materiály jsou drahé a nejsou schopny poskytnout ekonomicky životaschopná řešení pro balení produktů hromadné spotřeby. Plastové lahve používané pro farmaceutické obaly jsou vyrobeny z vysoce kvalitního čirého, pevného a lehkého polyesteru.

(podle www.glassinchina.com z 6. 1. 2023; pn)