Vlastimil Hotař vedoucím katedry sklářských strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci

  //  Novinky archiv

Na počátku tohoto roku proběhla změna vedoucího katedry sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Místo pana doc. Ing. Františka Novotného, CSc. je novým vedoucím pan Ing. Vlastimil Hotař, PhD., člen výboru ČSS a redakčního týmu Skláře a keramika. Katedra sklářských strojů a robotiky je zaměřena na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří nacházejí odpovídající uplatnění ve všech oblastech průmyslu. Od zaměření čistě na sklářský průmysl a průmyslu jemné keramiky se postupem času přesměrovala na požadavky průmyslu obecně s akcentem na automatickou a robotizovanou manipulaci a sklářský průmysl. V průběhu existence katedry, založené v roce 1963, promovalo více než 720 jejích absolventů, kteří pracují na pozicích konstruktérů, vědeckovýzkumných i technickohospodářských pracovníků na všech stupních řízení, a to nejen ve sklářském průmyslu.

(Zpravodaj ASKP ČR, květen 2019, s. 1)