Vetropack staví moderní sklárnu v Itálii

  //  Novinky

Skupina Vetropack, přední evropský výrobce skla, investuje přes 400 mil. CHF do nového závodu v Boffalora sopra Ticino poblíž Milána pro tradičně důležitý italský trh. Očekává se, že výroba bude zahájena ve druhém čtvrtletí roku 2023. Nový high-tech závod nabídne větší flexibilitu ve výrobě a vyšší kapacity se zaměřením na udržitelné procesy. Italská dceřiná společnost Vetropack Italia S.r.l. je součástí skupiny Vetropack od roku 2015. Její historie ve výrobě skla však sahá až do roku 1960. Vzhledem k tomu, že předchozí závod v Trezzano sul Naviglio dlouhodobě nesplňuje ambiciózní cíle společnosti Vetropack z hlediska kvality a udržitelnosti, skupina se rozhodla postavit nový výrobní závod v obci Boffalora sopra Ticino, vzdálené asi 25 km. Továrna se staví na místě bývalé papírny Reno di Medici a rozkládá se na ploše 347 tis. m2, z čehož 170 tis. m2 bude využito pro vlastní výrobní prostory. Stejně jako ve starém závodě budou uvedeny do provozu nejprve dva tavící agregáty. Ve srovnání s předchozí sklárnou však Vetropack očekává nárůst výrobní kapacity o zhruba 70 %. Infrastruktura je pak zaměřena na rozšiřování kapacity, protože společnost ve střednědobém horizontu očekává pozitivní vývoj na italském trhu i mimo něj. Všem 301 zaměstnancům původního závodu byl nabídnut přechod do nové továrny. I přes výrazný nárůst objemu výroby na jednoho zaměstnance bude počet pracovníků navíc stoupat. Noví i stávající zaměstnanci jsou přitom již od roku 2020 proškoleni na obsluhu nového výrobního zařízení.

(podle www.glassglobal.com z 22. 11. 2022; pn)