Vědci stvořili nový typ skla z organických sloučenin a kovů

  //  Novinky archiv

I blesky a sopky dokáží od nepaměti vytvářet sklo z oxidu křemičitého. S postupem industrializace pak byly člověkem objeveny též skla na bázi boru, polymerů a kovů. Mezinárodní tým akademiků z USA, Číny, Velké Británie, Slovinska, Dánska a Austrálie ale až nyní vyvinul z kovů a organických sloučenin takové sklo, které se chemicko-fyzikálními sklářskými vlastnostmi vyrovná matérii z oxidu křemičitého (tj. uchovává si vlastnosti kapaliny zabraňují krystalizaci při chlazení). Při hledání složení nového skla vědci nahradili křemík zinkem a přidaly dvě podobné, avšak nikoliv stejné organické sloučeniny – imidazolát a benzimidazolát.

(podle www.glassinchina.com ze 4. 6. 2018; pn)