V Kataru postaví moderní sklárnu na obalové sklo

  //  Novinky archiv

Firma Gulf Glass Factory, vlastněná z poloviny společností Qatar Industrial Manufacturing Company (QIMC) oznámila, že podepsala smlouvu s italským dodavatelem sklářských technologií Falorni Gianfranco. Nová sklárna se hodlá zaměřit nejen na výrobu obalů pro nápoje a potraviny, ale i léků a parfémů. Na konci první fáze (investice ve výši 65,3 milionu USD) bude pec s denní kapacitou 200 t, která bude v rámci druhé fáze (investice 82,4 milionu USD) zvýšena díky konstrukci druhé pece na 450 t/den. Pece budou otápěny zemním plynem, písek k tavbě se bude používat z místních zdrojů (a to ze závodu firmy QIMC). Z pohledu katarské vlády se jedná o strategickou investici, protože rozvoj potravinářství, s nímž je logicky spojena dostupnost vhodných obalů, patří mezi její priority. Navíc očekává, že se sklárna stane jednou z nejdůležitějších komponent národní ekonomiky. Dosud se totiž všechny skleněné obaly do Kataru dovážejí, firma Gulf Glass Factory by však měla domácí poptávku zcela pokrýt. A nejen to. Předpokládá se i vývoz do sousedních zemí, především Libanonu, Jordánska, Sýrie a Iráku.

(podle GAE, January, No. 359, s. 38-39; pn)