V Bechyni opět otevírají obor

  //  Novinky archiv

Výrobce a dekoratér keramiky Společnost Laufen CZ pokračuje ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni a podporuje tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky. Cílem oboru je vzdělat nové odborníky v keramickém průmyslu, kteří se uplatní ve všech stupních výroby. Úspěšní absolventi se mohou těšit na pracovní nabídku v závodech Laufen CZ. „Podmínkou pro přijetí ke studiu oboru Výrobce a dekoratér keramiky je pouze úspěšné absolvování základního vzdělání. Uchazeči nemusejí skládat přijímací ani talentové zkoušky,“ uvádí ředitel SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří Novotný. Studenti se v rámci výuky naučí pracovat s různými technologiemi. Možnost jejich pozdějšího uplatnění na trhu práce se zvýší díky osvojení strojové výroby, realizaci replik historických výrobků a také prostoru pro profi laci při volné tvorbě. „Všem úspěšným absolventům, kteří budou dosahovat dobrých výsledků, během praxe prokáží zájem o obor, chuť pracovat a určitou míru zodpovědnosti, rádi práci nabídneme,“ uvádí Miloslav Hambálek ze společnosti Laufen CZ. Kromě firmy Laufen CZ studenti naleznou uplatnění i u dalších producentů keramických hmot, kupříkladu ve výrobě dlažby, obkladaček, užitkové nebo elektroizolační keramiky na pozicích nalévač, glazovač, obsluha linky tlakového lití, obsluha glazovací linky, pracovník finální kontroly zboží a další.

(podle Zpravodaj ASKP ČR, únor 2016, s. 4; pn)