V příštích pěti letech trh s LED diodami poroste o 17,9 % ročně

  //  Novinky archiv

Vzhledem k stále se zvyšujícímu podílu světelných zdrojů LED s vysokým jasem, na úkor klasických žárovek, agentura BCC researsch predikuje, že zatímco v roce 2014 se LED prodalo za 46,6 miliard USD, roku 2019 to bude již za 105,5 miliard USD (při ročním růstu 17.9 %). Hlavním oborem je osvětlovací technika, kde se spotřebuje až 85 % všech LED diod (roční růst dokonce 22). Osvětlení obecně patří mezi setrvale rostoucí spotřebitele elektrické energie. V USA se více než 12 % veškeré elektřiny a 6 % veškeré energie spotřebuje na osvětlení. Celosvětově se na svícení ročně spotřebuje kolem 3 400 TwH, což je ekvivalent produkce 1 700 elektráren, které vyprodukují 400 milionů tun emisí. Častější užívání úsporné technologie LED tak bude mít i pozitivní ekonomické a ekologické dopady. Největšími spotřebiteli LED diod jsou Severní Amerika, Evropa a Asijsko-tichomořská oblast. Poroste především zájem v Číně, kde se téměř zdvojnásobí.

(podle www.ceramicindustry.com z 1. 1. 2015; red)