Trhu s vysokoteplotními izolacemi dominují keramická vlákna

  //  Novinky archiv

Na 5,14 miliard USD v roce 2020 odhaduje agentura Grand View Research, Inc. hodnotu celosvětového trhu s vysokoteplotními izolacemi. Hlavním „motorem růstu“ bude snaha všech oborů o snížení spotřeby energie a emisí, což vyplývá také z přísných regulací. Největším zákazníkem je a zůstane petrochemický průmysl, který již v roce 2012 odebral více než 30 % veškerých vysokoteplotních izolací. Poptávka bude růst v oborech práškové metalurgie, leteckého průmyslu, solár­ních zařízení a průmyslu požární ochrany.

Z produktů byl v roce 2012 největší zájem o keramická vlákna s podílem více než 60 %. Ten v následujícím období spíše poroste, a to díky tendenci nahrazovat neekologický azbest ve vyzdívkách pecí právě izolacemi z keramických vláken.

Největším trhem byla v roce 2012 Evropa (38%) a zdejší přísné ekologické regulace její postavení udrží, přestože je z většiny závislá na importu vysokoteplotních izolací z Asie (zde se v roce 2012 hotovilo 48 % světové produkce).

Dalším důležitými trhy jsou Severní Amerika a asijsko-tichomořská oblast. Zatímco ale Evropa a Severní Amerika porostou z hlediska odbytu jen pozvolna, v asijsko-tichomořské oblasti a Latinské Americe se očekává větší dynamika (zejména v Číně, Indii a Brazílii).

Mezi výrobci dominují dvě společnosti – Thermal Ceramics (součást Morgan Advanced Materials) a Unifrax, které v roce 2012 společně ovládaly 1/3 světového trhu. Dalšími velkými firmami jsou Zircar, Pyrotek, Isolite, Skamol, Promat a Saffil.

(podle www.ceramicindustry.com z 30. 6. 2015; red)