Trh se žáromateriály zůstane stabilní

  //  Novinky archiv

Agentura Verified Market Research přisuzuje pro období 2020–2028 tomuto specializovanému průmyslovému odvětví mírný průměrný roční růst 2,47 %. Zatímco roku 2020 činila hodnota trhu 22,24 mld. USD, za osm let vzroste na 27,02 mld. USD. Růst poptávky jde na vrub především rostoucích ekonomik rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. Zajímavé jsou v této souvislosti data Global Construction Perspective a Oxford Economics o velikosti globálního stavebního trhu v roce 2030, která operují s číslem 15,55 bil. USD, když jen na Čínu, Indii a USA z toho připadne 57 %. Za přední světové výrobce žáromateriálů agenturní analýza označila společnosti Corning Incorporated, Morgan Advanced Materials, Coorstek Incorporated, Harbisonwalker International, Imerys, Chosun Refractories, Rhi Magnesita, Vesuvius, Kurosaki Harima, Shinagawa Refractories a Saint-Gobain.

(podle www.glassinchina.com z 18. 11. 2021; pn)