Trh se skleněnými střepy utěšeně poroste

  //  Novinky archiv

V roce 2018 měl globální odbyt recyklovaného skla hodnotu 2,6 mld. USD a ta se bude do roku 2028 ročně zvyšovat v průměru o 7 %. Při zpracovávání se odpadové sklo čistí, suší a třídí podle barev a velikostí od „oblázků“ po písek a prach. Zatímco větší skleněné střepy se ve velkém využívají jako součást vsázky při tavbě skla pro výrobu obalového skla a skleněných izolačních vláken, ty menší najdou uplatnění ve stavebnictví nebo při pískování povrchů, vodní filtraci, drenážích sportovních trávníků nebo výrobě cihel. Největším odbytištěm skleněných střepů byla v roce 2018 Evropa, která díky zdejšímu sílícímu průmyslu obalového skla zůstane i nadále velmi lukrativním trhem. Perspektivní jsou ze stejného důvodu též USA, kde navíc sídlí někteří z největších dodavatelů recyklovaného skla na světě. Nejdynamičtěji však bude stoupat odbyt do zemí asijsko-tichomořského regionu, a to zejména Číny, Indie a Jižní Koreje (zde díky stavebnímu boomu a s ním souvisejícím zvýšeným odbytem skleněných izolačních vláken). Více než 70 % trhu s recyklovaným sklem v roce 2018 ovládalo pět firem – Strategic Materials, Inc., Pace Glass, Dlubak Glass Company, CAP Glass a Gallo Glass Company. Jen společnost Strategic Materials tehdy ve svých skoro 50 závodech v Severní Americe zhotovila kolem 3 mil. tun materiálu.

(podle www.glassinchina.com z 27. 8. 2021; pn)