Transparency Market Research: budoucnost trhu s kaolinem a metakaolinem

  //  Novinky archiv

Světová poptávka po kaolinu mezi lety 2012-2019 vzroste z 4,06 miliard USD na 5,34 miliard USD. Stoupající zájem bude též po metakaolinu (2012: 91,8 milionů USD, 2019: 124,2 milionů USD). Metakaolin je produkt typu pucolánu, vyrobený výpalem kaolinů, kaolinitických jílů a jiných vhodných surovin v teplotním rozmezí cca 600–900 °C. Pucolány jsou křemičité nebo hlinitokřemičité materiály, které získávají pojivé vlastnosti reakcí s Ca(OH)2 za přítomnosti vlhkosti. Kaolin se využívá při výrobě skleněných vláken, žáromateriálů, keramiky, gumy, cementu, plastů, papírů, barev a adhesiv či v oblastech organického zemědělství a regeneraci znečištěných vod. S metakaolinem se setkáváme při přípravě malty, betonu, stříkaného betonu a geopolymerů. Hlavními růstovými důvody jsou poptávka po betonu a cementu, rostoucí globální význam papíru (zejména v asijsko–tichomořském regionu), sanity a keramických dlažeb či rozvoj biokeramiky v lékařství (kloubní náhrady apod.). Hlavním světovými výrobci kaolinu a metakaolinu jsou společnosti BASF SE, I-Minerals Inc., Thiele Kao­lin Co., Imerys SA, SCR-Sibelco N.V, KaMin LLC, Kaolin AD, Daleco Resources Corp. A Quarzwerke GmbH.

(podle www.ceramicindustry.com ze 11. 5. 2015; red)