Světový trh s keramickými obklady poroste

  //  Novinky archiv

Na 125,32 miliard USD odhaduje agentura Grand View Research, Inc. poptávku po keramických dlaždicích v roce 2020. Stojí za ní dynamický rozvoj stavebnictví v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), zejména pokračující urbanizace Číny a Indie (bytová výstavba). Striktní regulace v oblasti životního prostředí navíc výrobní firmy stimulují k zakládání výzkumných center (R & D), ekologičtější výrobě a snižování emisí uhlíku, což jim v blízké budoucnosti otevře nové segmenty trhu.

Zatímco v roce 2013 se ve světě prodalo 12,3 milionů m2 dlaždic, pro rok 2020 agentura předpovídá již 21,8 milionů m2. Největší zájem bude o podlahovou krytinu (50% podíl na celkovém objemu) nahrazující dřevo a další materiály, které předčí trvanlivostí a odolností k teplotním výkyvům. Hlavním trhem zůstane asijsko-tichomořská oblast, kam již v roce 2013 mířilo 60 % globální produkce. V oblasti výroby začne hrát významnější roli západní Afrika, a to především díky nízkým výrobním nákladům, které zde výrobce z tradičních zemí lákají k investicím.

(podle www.ceramicindustry.com ze 6. 5. 2015; red)