Stavební dodavatelé v Zámoří od roku 2021 moc dobrého nečekají

  //  Novinky archiv

Podle analýzy vypracované organizací Associated General Contractors of America jsou stavební dodavatelé spíše pesimističtí a očekávají pokles ve všech zásadních ukazatelích. Optimističtí jsou pouze v otázce výstavby zdravotnických zařízení (nemocnice, testovací stanice, laboratoře), obchodních domů a infrastruktury v podobě vodovodů a kanalizací. V ostatních oblastech očekávají, že se bude poptávka nadále snižovat, již realizované projekty se zpozdí nebo zruší, klesne produktivita a jen málokdo si bude moci dovolit navýšit počet zaměstnanců. Řečí čísel 35 % stavebních dodavatelů v oboru očekává růst svých firem, 24 % propad a 41 % žádnou změnu. Více než polovina z nich však uvedla, že je pro ně obtížné sehnat a udržet všechny potřebné zaměstnance. Za hlavní dopad pandemie dvě třetiny firem uvedly, že dokončení projektů trvalo déle, než se očekávalo a více než polovina konstatovala, že náklady byly vyšší nežli předpoklad. Celkem 59 % zažilo přeložení finalizace projektů do roku 2021, 44 % jejich úplné zrušení. Jen 22 % stavebních dodavatelů se ani jedna z těchto nepříjemností netkla. Zajímavé byly též odpovědi firem na otázku, kdy předpokládají návrat k normálu – 12 % uvedlo jeden až šest měsíců, 35 % více nežli šest měsíců (nebo nikdy) a 20 % nemá tušení.

(podle www.glassinchina.com ze 14. 1. 2021; pn)