Slovenská a Česká sklárska konferencia sa konala v Kursalone

  //  Novinky archiv

V stredu dňa 28. júna 2017 sa v historickom Kursalone v Trenčianskych Tepliciach konala jednodňová Slovenská a Česká sklárska konferencia (www.scgc2017.sk). Program konferencie pozostával z pozvaných prednášok, ktoré predniesli K. Bange, L. Wondraczek, A. Boccaccini, T. Rouxel, R. Conradt, A. Durán, M. Míka, T. Wágner, E. Bernardo, M. Moravský, L. Němec a D. Rohanová. Registrovaný účastníci konferencie mohli svoje príspevky prezentovať formou posterov.
Súčasťou konferencie bolo aj udelenie ceny za najlepší študentský poster. Cenu získala Joanna Adamczyk z Poľska (AGH University of Science and Technology, Krakow) za poster: J. Adamczyk, M. Środa, P. Bilski: Glasses optically active in the range of ionizing radiation.
Konferencie sa zúčastnilo 100 účastníkov z 13 krajín (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Japonsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko a USA).
Vo štvrtok dňa 29. júna na konferenciu nadviazal seminár o vadách v skle. Seminár pozostával z pozvaných prednášok domácich a zahraničných špecialistov v danej oblasti. Pozvané prednášky predniesli S. Sanchetti, M. Ježíková, J. Ullrich, S. Ceola, B. Izmirlioglu, E. Aydin, K. Selkregg a P. Šimurka. Dňa 29. 6. bolo tiež možné navštíviť novovzniknuté Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass, www.funglass.eu) v Trenčíne.
Záverom možno iba vyjadriť radostné očakávanie Českej a Slovenskej sklárskej konferencie, ktorá by sa mala konať v roku 2020.

(ml)