Sklo je budoucnost a mělo by patři mezi priority evropské politiky

  //  Novinky archiv

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na základě doporučení své Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI 180) přijal materiál nazvaný „Sklo v Evropě na rozcestí: zajištění zelenějšího, energeticky účinného průmyslu a zároveň posílení konkurenceschopnosti a zachování kvalitních pracovních míst“. EHSV následně požádala vedení EU, aby sklářství a s ním související obory včlenilo mezi současné politické priority, k nimž již patří témata „Fit for 55“, oběhové hospodářství, digitální agenda, agenda strategických hodnotových řetězců a mezinárodní obchodní politika. Podle zpravodaje komise Aurela Laurenţie Plosceanu, jenž je zároveň prezidentem Rumunské asociace stavebních podnikatelů (ARACO), je evropský sklářský průmysl „inovativní a vysoce strategický sektor, z něhož EU velmi těží. Skleněné výrobky jsou nezbytné pro přechod na klimaticky neutrální oběhové hospodářství: pro renovaci budov, výrobu více obnovitelné elektřiny, dekarbonizaci dopravních prostředků a výrobu udržitelných obalů. Sklo také přispívá k evropské digitalizační revoluci. Stručně řečeno: sklo je budoucnost“.

(https://feve.org z 28. 10. 2021; pn)