Sklo a keramika jsou významnou součástí novostavby Západočeské univerzity

  //  Novinky archiv

Podobně jako v životě věda úzce navazuje na vzdělání, spojuje objekt NTIS a CTPVV ve tvaru rozevřeného písmene H vědeckou a vzdělávací část Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni v jeden celek, Společným prvkem obou nových pavilonů jsou i použité materiály – stavební chemie RAKO SYSTEM a keramické obklady RAKO od stejného výrobce, společnosti LASSELS­BERGER. Těch se v objektu NTIS a vzdělávacího CTPVV uplatnilo na 12 tisíc m2. Nové pracovny a laboratoře v objektu NTIS využívají vědci a výzkumníci zaměření na kybernetiku, dále experti na informační a komunikační technologie a odborníci na mechaniku a další obory.

Návrhu architektonického řešení stavby se jako hlavní projektant ujal Ing. arch. Jiří Opl z plzeňského studia ATELIER SOUKUP s.r.o. Ten křídla dvou subjektů sice propojil společnými prostory, což symbolizuje úzkou vazbu mezi výzkumem a výukou, ale zároveň opticky odlišil základní hmoty výškovým posunutím. Rozsáhlé prosklení zprostředkovává kontakt s okolím a budova díky němu působí vůči okolnímu prostředí otevřeně.

(podle http://stavitel.ihned.cz z 16. 4. 2015; red)