Skleněné městečko 2014

  //  Novinky archiv

Již 8. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě Skleněné městečko, jejichž společným jmenovatelem je sklářství železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí, proběhl o víkendu 20.–21. 9. 2014. Akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a členka Rady kraje Alena Losová, pověřená řízením Odboru školství Libereckého kraje. Význam a rostoucí zájem o tuto akci dokládá fakt, že Město Železný Brod získalo další záštitu, od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Oficiální zahájení celé akce se uskutečnilo již tradičně na hlavním schodišti sklářské školy v sobotu 20. 9. 2014.

V předvečer zahájení slavností, 19. 9., proběhla již desátá železnobrodská PechaKucha Night v místním kině (tentokrát monotematicky zaměřená na SKLO). V průběhu Skleněného městečka pak mohli návštěvníci zavítat do městského muzea, místních soukromých galerií, prohlédnou si výstavu věnovanou skleněné tavené plastice, zúčastnit se křtu knihy Antonína Langhamera a Martina Hlubučka o Jaroslavu Brychtovi, navštívit Sklářský veletrh v prostorách školy či Bleší trh se sklem. Nechyběly ani tvůrčí dílny a předvádění sklářských řemesel pod širým nebem.

(podle www.sklenenemestecko.cz z 19. 9. 2014; red)