Skleněné lahve v následujících letech upevní svou pozici na trhu

  //  Novinky archiv

Data o velikosti trhu pro léta 2021–2031 přinesla agentura Future Market Insight. Zatímco mezi lety 2016–2020 prodeje skleněných lahví ve světě rostly v průměru o 3 % ročně, v aktuálním desetiletí analytici očekávají 5,2 % až na 4,8 mld. USD za rok 2031. Za rok 2021 přitom tržby činily 37,1 mld. USD, přičemž meziroční růst 2020–2021 byl kvůli pandemii covidu jen 1 %. Za hlavní trh agentura označuje USA (i díky pro sklo příznivým ekologickým normám) a Čínu. V Evropě je hlavním trhem Německo s podílem 25 % na kontinentu, což je dáno především silným farmaceutickým průmyslem v zemi. Více než 50 % veškerého odbytu připadá na průmysl potravin a nápojů, kde 39 % připadá na lahve o obsahu 501–1000 ml. Druhou zásadní oblastí je farmaceutický sektor.

(podle www.glassinchina.com z 8. 1. 2022; pn)