Sklářská škola ve Valašském Meziříčí získá nový měřící přístroj

  //  Novinky archiv

Zlínský kraj schválil pořízení speciálního přístroje za 3,5 milionu korun pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, při kterém pracuje Glass centrum, pracoviště zabývající se komplexním měřením vlastností skla. „Cílem této investice je rozšíření aplikovaného výzkumu Glass centra při krajem zřizované škole. Je to důležitý předpoklad rozvoje inovačního potenciálu sklářské průmyslové tradice v příhraniční oblasti Bílých Karpat. Dobudování vzdělávací a vývojové sklářské základny vnímáme jako perspektivní investici do zvýšení konkurenceschopnosti oboru i regionu,“ řekl radní kraje Petr Gazdík.
Centrum zatím přístroj nemá. „Zakoupením dilatometru v hodnotě 3,5 milionu korun na měření koeficientu roztažnosti skel pro průmyslovou činnost dojde k významnému zmodernizování laboratoře termických metod. Pořízení přístroje a jeho zprovoznění se předpokládá v létě roku 2019,“ informoval Gazdík. Škola projekt realizuje společně s Trenčínskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Projekt z 85 % zaplatí Evropská unie. Výdaje se nejprve musí uhradit a poté se zpětně proplatí z Evropské unie a také ze státního rozpočtu.

(http://zlin.cz z 22. 6. 2018)