Sklárna Grodno plánuje stavbu nového závodu

  //  Novinky archiv

Běloruský producent obalového skla vloží zhruba 56 mil. USD do továrny na lahvové sklo jakékoliv barvy, kterou bude navíc možné měnit v horizontu jen dvou až tří dnů. Firma již zaplatila zálohy na výrobní zařízení, které je nutné do země importovat. Sklárna bude vybavena jedním moderním tavícím agregátem, vybaveným elektrostatickým odlučovačem a automatizovaným systémem řízení chodu čisticích mechanismů emisí, s denní kapacitou 220 tun a navazujícími třemi linkami – dvěma 8 sekčními a jednou 10 sekční. Využívat bude poprvé v zemi tzv. tříkapkovou technologii. Roční kapacita nového závodu se předpokládá v objemu 200 mil. kusů lahví. Investice je důsledkem státního plánu postupného zvyšování podílu skleněných obalů na úkor plastů, k čemuž však dosud nemá k dispozici dostatečnou domácí produkci.

(podle www.glassinchina.com z 18. 10. 2021; pn)