Skla budoucnosti Stratobel a Stratophone

  //  Novinky archiv

Stratobel a Stratophone od společnosti AGC Glass Europe jsou prvními vrstvenými bezpečnostními a protihlukovými skly se stříbrným certifikátem Cradle to Cradle certifiedTM Silver. Vrstvené bezpečnostní sklo Stratobel zajišťuje ochranu proti poranění, pádům, vloupání a projevům vandalismu. Vrstvené bezpečnostní sklo Stratophone je pak používáno pro protihlukovou izolaci. Tuto transparentní ochranu zajišťuje vrstva polyvinyl butyralu (PVB) mezi dvěma tabulemi skla. Certifikát Cradle to CradleTM Certified pro vrstvené bezpečnostní sklo znamená, že sklo s vložkou PVB bylo testováno a schváleno pro získání certifikátu Cradle to Cradle CertifiedTM Silver podle pěti parametrů používaných při certifikaci. Rozdíl spočívá v tom, že skla Stratobel a Stratophone vyhověla požadavkům na stříbrný (silver) certifikát ve třech kategoriích, včetně požadavků kladených na chemické složení výrobku, zatímco parametry zlatého (gold) certifikátu splnila ve dvou kategoriích. Škála Stratobel tak nabízí nové produkty budoucnosti, které odpovídají požadavkům trhu. Jestliže se architekti a budoucí zákazníci rozhodnou pro Stratobel nebo Stratophone, budou schopni zajistit udržitelnost svých projektů a zajistit lepší klasifikaci v ekologických programech certifikace budov jako je LEED.

(podle tiskové zprávy z 16. 6. 2020; red)