Sedlecký kaolin rozšiřuje těžbu u Božičan

  //  Novinky archiv

Podle zprávy Ministerstva životního prostředí ČR se lom Osmosa – jih v obci Božičany na Sokolovsku v západních Čechách zvětší o 176 tisíc m2. Roční objem těžby se zvýší na 130 tisíc tun kaolinu a 70 tisíc tun bentonitu. Celková plocha lomů kolem Božičan se bude nově blížit 1 milionu m2.
Vedení kaolinky počítá se zahájením těžby už v příštím roce. Nejprve však slíbilo postavit novou silnici, která odvede kamionovou dopravu mimo obec.
Intenzita i délka těžby se bude odvíjet v závislosti na stabilitě a případném rozvoji keramického průmyslu, zejména oblasti výroby porcelánu. Plány počítají s přibližnou dobou výtěžnosti lomu na pět let. Pro většinu obyvatel Božičan to znamená jistotu práce.

(podle http://vary.idnes.cz z 2. 11. 2015; red)