Secesní přípitek vínem

  //  Novinky archiv

Ve stálé expozici výrobků firmy Johanna Lötze vdova v klatovském PASKu najdeme jen několik pohárů na víno a nápojových souprav. Firma Lötz se na tento sortiment v posledních desetiletích 19. a v první polovině 20. století příliš neorientovala a k hlavním součástem jejího výrobního programu patřily především vázy, mísy, komponenty svítidel apod. A tak je výstava Secesní přípitek vínem svého druhu doplněním této stálé expozice, protože naopak představuje produkci firem, které se kolem roku 1900 na nápojové sklo orientovaly jako na významnou součást své výroby. Byla to zejména firma J. Meyra synovec ve Vimperku na Šumavě, jejíž produkce luxusního nápojového skla patřila v té době k nejlepším. Je tak jen logické, že právě její poháry na víno celé výstavě dominují. Návštěvníci tak zde mohou vidět křehké malované poháry ve stylu florální secese, u nichž jsou dříky stylizovanými stonky a kupy se jakoby skládají z pestrých okvětních plátků. Dále jsou to skla ve stylu geometrické secese podle návrhů architektů z okruhu Wiener Werkstätte (Kolomana Mosera, Josefa Hoffmanna, Otto Prutchera) a hutní varianty firmy inspirované pracemi těchto umělců. Zajímavou součástí výstavy jsou také jednoduchá jen zlatými okraji zdobená skla zhotovená v Čechách pro vídeňskou firmu Lobmeyr, u nichž se secesní inspirace projevuje jen ve tvarech. Výroba nápojového skla na víno byla kolem roku 1900 a v prvním desetiletí 20. století velmi různorodá a výstava tak představuje také skla, u kterých se secesní vlivy odrážejí například jen v provedení rytého dekoru; rovněž nepomíjí ani výrobu broušeného skla, v němž se secesní vlivy odrážejí jen málo apod. Výstava připravená ve spolupráci se Státním zámkem Vimperk a soukromými sběrateli tak představuje na několika desítkách skel (z nichž většina je vystavována poprvé) a v doprovodném obrazovém materiálu výrobu nápojového skla, které je dokladem vysoké úrovně kultury stolování v době kolem roku 1900. Výstavu lze v Pavilonu skla navštívit do 10. února 2019.

(Jitka Lněničková)