Projekt Porta Culturae

  //  Novinky archiv

V rámci Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika byl realizován projekt přeshraniční spolupráce nazvaný Porta Culturae. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a rozpočtu krajů. Partnery a spoluorganizátory byly Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Kulturvernetzung Niederoesterreich.
Mezi mnoha druhy kulturních akcí projektu Porta Culturae proběhla také série sklářských sympozií.
Postupně se sympozií konaných v partnerských regionech zúčastnili tito tvůrci: Pavlína Čambalová, Veronika Černá-Dubnová, František Jungvirt, Milan Krajíček, Karolína Kopřivová, Alena Matějka, Sabine Müler-Funk, Martina Paljesková-Pišková, Rony Plesl, Rike Scholle, Lubomír Šurýn, Jaroslava Švarcová, Věra Vejsová, Monika Vosyková, Martina Zwölfer.
Realizované artefakty byly na závěr akce prezentovány na mezinárodní výstavě Glas Begegnungen od 16. 5. do 16. 6. 2019 v Landesgalerie St. Pölten.

(vv)