Portugalský výrobce lahví expanduje v Bulharsku

  //  Novinky archiv

Firma BA Glass v zemi provozuje sklárny v Sofii a Plovdivu, které roku 2017 získala od řecké společnosti Yioula. Hned poté Portugalci v Plovdivu začali investovat do moderní regenerativní sklářské pece, včetně čtyř automatických linek na pivní sklo, čímž zvýší výrobní kapacitu o 70 % (2018: 330 tisíc tun, 2020: 380 tisíc tun). Firma vložila finanční prostředky též do elektrostatických čistících filtrů a skladu o ploše 10 tisíc m2. Další pec bude v Plovdivu postavena příští rok, když nahradí původní agregát a kapacita se přitom zdvojnásobí. Druhá pec vyroste též v sofijském závodě, a i zde se výrobní objem dvakrát navýší. Přestože provozní náklady patrně v budoucnu vzrostou, společnost v rámci svého aktivního přístupu v ekologii u nových pecí upřednostňuje jako zdroj energie elektřinu a nikoliv zemní plyn. Celková investice BA Glass během pěti let vyjde na 4,5 milionu EUR.

(podle GAE, September 2019, No. 366, s. 25–26; pn)