Poptávka po žáromateriálech mírně stoupne

  //  Novinky archiv

Celkem 23,6 miliardy USD, takovou bude mít v roce 2023 hodnotu globální trh s těmito výrobky. Ve srovnání s rokem 2018 se rovná o průměrný roční růst 2,5 % (23,3 miliardy USD). Růstovým faktorem je provázanost se sílícím železářstvím, ocelářstvím, sklářstvím apod. Analytici přepokládají, že hlavní podíl na trhu bude patřit netvarovaným žárovzdorným materiálům, a to vzhledem k jejich účinnosti v různých aplikacích v cementářském, sklářském a keramickém průmyslu. Nabízí totiž vlastnosti, jako jsou chemická inertnost, mechanická integrita, odolnost proti oděru a tepelným šokům při vysokých teplotách. Žáromateriály lze dělit též z pohledu chemické zásaditosti, a to na kyselé a neutrální – poptávka stoupne zejména po prvně jmenovaných. Nejrychleji rostoucím trhem, a zároveň největším, bude asijsko-tichomořská oblast, a to díky tamnímu vysokému ekonomickému růstu, prosperujícímu stavebnímu a automobilovému průmyslu, levné pracovní síle, rostoucím zahraničním investicím, vzájemným dohodám a společným projektům, expanzi a globálnímu přesunu výrobní kapacity z rozvinutých trhů na rozvíjející se trhy. Hlavním aktérem je Čína. Klíčovými globálními výrobci žáromateriálů jsou společnosti HI Magnesita N.V., Vesuvius PLC, Krosaki Harima Corporation, Shinagawa Refractories Co. Ltd., Saint-Gobain S.A., Corning Incorporated, Morgan Advanced Materials PLC, CoorsTek Incorporated, HarbisonWalker International, Imerys SA a Chosun Refractories Co. Ltd.

(podle www.glassinchina.com z 30. 7. 2020; pn)