Poptávka po kompozitech s keramickou matricí strmě poroste

  //  Novinky archiv

Analytici společnosti Transparency Market Research odhadli velikost trhu s těmito materiály na 6,5 miliard USD v roce 2026. Kompozity s keramickou matricí (CMC) se vyznačují zvýšenou houževnatostí, pevností či vyšší otěruvzdorností v extrémních podmínkách. Výrobky z těchto pokročilých materiálů naleznou využití ve sportu, elektronice či energetice. Ještě většímu rozšíření brání stále ještě vysoká cena. Největší poptávka bude přicházet z asijsko-tichomořského regionu (vyjma Japonska), zhruba třetinový podíl trhu připadne na Evropu a Severní Ameriku.

(podle www.ceramicindustry.com z 29. 3. 2018; pn)