Podle britských vědců dnes skleněné lahve škodí životnímu prostředí více než plast

  //  Novinky archiv

Podle studie publikované v časopise Detritus a vzniklé na Southamptonské univerzitě, jsou dnes skleněné lahve čtyřnásobně nebezpečnější pro naši planetu nežli plast, protože k jejich výrobě je potřeba mnohem více energie a přírodních zdrojů, které je nutné těžit. Jejich vliv na změny klimatu je proto škodlivější.
Kolem 20 % surovin se přitom při zpracování změní v CO2 a další plyny, uvedla za výzkumníky Alice Brock. Těžba křemičitého písku navíc může způsobit silikózu, což je stav způsobený malými částicemi oxidu křemičitého, které se dostanou do plic, takže má podle ní také značný dopad na lidské zdraví. Výhodou skla je sice větší životnost, protože může být recyklováno až dvacetkrát, často se však skleněné lahve vyhazují bez dalšího zužitkování již po prvním použití. Jediným způsobem, jak tento stav změnit, a učinit skleněné lahve ekologičtější nežli ty plastové, je proto důsledná recyklace, tvrdí Brock.

(podle www.glassinchina.com z 19. 11. 2020; pn)