Ploché sklo najde využití zejména ve stavebnictví

  //  Novinky

Podle nejnovější zprávy agentury IMARC Group, nazvané Trh s plochým sklem: Globální průmyslové trendy, podíl, velikost, růst, příležitosti a prognóza 2023–2028, dosáhla velikost světového trhu s tímto typem produktu v roce 2022 108,3 mld. USD. Pro rok 2028 IMARC očekává hodnotu trhu ve výši 148,5 mld. USD (průměrný roční růst 4,8 %). Tato čísla bude mít na svědomí rostoucí stavební průmysl po celém světě a stoupající výdaje na infrastrukturu pro výstavbu ekologických zelených budov. Kromě toho je dalším významným faktorem stimulujícím růst využívání plochého skla ve fotovoltaických modulech, solárních panelech a dalších konstrukcích v důsledku stoupající potřeby čisté energie. Růst trhu dále pozitivně ovlivňuje i posun preferencí spotřebitelů od tradičních materiálů, jako jsou cihly, kámen, dřevo atd., směrem k variantám izolačního plochého skla, které je průhledné a recyklovatelné, snižuje znečištění a zvyšuje komfort pro obyvatele budovy. Zmínit je nutné též rozšiřující se používání tvrzeného skla v automobilech kvůli jeho nerozbitným vlastnostem, které se ukázaly jako účinné při prevenci těžkých zranění v případě nehod. Navíc se očekává, že odbyt posílí i rostoucí investice do výzkumu a vývoje (R&D), včetně zavádění nanotechnologií v produkci lehčeného plochého skla a solárních panelů.

(podle www.glassinchina.com ze 14. 1. 2023; pn)