Nový vědeckovýzkumný projekt Univerzity A. Dubčeka v Trenčíně

  //  Novinky archiv

Součástí projektu nazvaného FUNGLASS je zřízení Centra funkčních a povrchově funkcionalizovaných skel, podporovaného 8. rámcovým programem pro výzkum a inovace HORIZON 2020. Cílem projektu je modernizace stávajícího Centra excelence pro keramiku, sklo a silikátové materiály (CEKSIM). Nové centrum se specializuje na špičkový výzkum v oblasti skel a povrchově upravených skel se speciálními funkčními vlastnostmi. Ty by zahrnovaly odraz a antireflexní povlaky pro výrobu solární energie a optoelektronické aplikace, zvýšení pevnosti skla, zvýšení odolnosti koroze a loužení komerčně vyráběných skel, samočisticí/antibakteriální povlaky skel pro lékařské aplikace včetně modifikace/bioaktivity. Výzkumná témata zahrnují také využití odpadních materiálů pro výrobu skel a sklokeramických materiálů s vysokou přidanou hodnotou. Více informací na www.funglass.eu.

(Zpravodaj ASKP ČR, červen 2017, s. 3)