Novinka na trhu – chemicky tvrzená lodní čelní skla

  //  Novinky archiv

Celosvětově působící italská společnost SATINAL, zaměřená na inovace, zahájila výrobu prvního chemicky tvrzeného skla pro námořní sektor. Chemicky temperované sklo vzniká ponořením do lázně roztavených solí dusičnanu draselného při teplotách vyšších než 400 °C. Draselné ionty (K+), obsažené v soli, nahrazují ionty sodíku (Na+) uvnitř skla, což vede k vytvoření kompresního napětí po celém povrchu a okrajích skla. Mechanická odolnost chemicky tvrzeného skla proti ohybu je až 6x vyšší než u tepelně tvrzeného skla, vystaveného stejné síle. Výrobní proces v důsledku stlačení povrchu též zvyšuje odolnost proti nárazu a poškrábání.
SATINAL nabízí chemicky tvrzená lodní čelní skla o tloušťce 2 mm laminována pomocí STRATO® Fresco, mezivrstvy s vlastnostmi regulace slunečního tepla – absorbuje energii UV a NIR, což umožňuje nejvyšší propustnost viditelného světla a účinnou kontrolu slunečního záření. Sklo je speciálně navrženo tak, aby poskytovalo tepelnou izolaci, mimořádnou odolnost při vystavení přirozenému povětrnostním vlivům, a nabízí též vynikající akustické izolační vlastnosti.

(podle www.glassinchina.com ze 28. 6. 2022; pn)