Nové řešení pro zasklívání rovných střech

  //  Novinky archiv

Firma Viktorian.cz představila novinkový systém zasklívání vodorovných převážně dřevěných pergolových a ocelových střech. Hlavní konstruktér Ing. Karel Pospíšil, jenž se proskleným stavbám a jejich atypickým variantám věnuje déle než čtvrt století, inovaci definuje jako novou technologii vodorovné střechy zasklené sklem spočívající v unikátní konstrukci nosné odvodňovací lišty a systému vložených příček. Zasklení tak není umístěno jako obvykle nad konstrukcí, ale mezi krokvemi, přičemž lze použít jak jednoduché sklo, tak dvojskla. Výsledkem je členitá střecha vynikajícího vzhledu a neobvyklý i elegantní moderní design.
Zasklení s pomocí této lišty se ale neomezuje jen na vodorovné střechy, lze jej použít i pro instalaci na silnější trámové pergoly, avšak ty již musí mít minimální sklon. Zasklívat lze též ocelové nebo betonové konstrukce a elegantní členitost lze využít i pro šikmé střechy. Novinku ocení majitelé dříve postavených pergol zasklených např. polykarbonátem, popřípadě pergol zcela nezasklených. Montáž systému zvládne každý zručný kutil či řemeslník.
Dalšími přednostmi novinky jsou pružným uložením skel zajištěná eliminace pohybu dřevěných krokví a také tlumení nárazů. Proto – pokud nedojde k dopadu ostrého těžšího předmětu – nemají skla důvod prasknout. Po zkušenostech z praxe vydržely i kroupy o průměru kolem dvou centimetrů bez jakékoliv známky porušení. Přesto, kdyby k nějakému poškození skla došlo, je jeho výměna relativně snadná a přístup možný např. i na střešní terase. Nezanedbatelnou vlastností této vodorovné střechy je, že z ní nehrozí pád sněhu.

(podle tiskové zprávy z 30. 9. 2014; red)