Německému sklářství se v roce 2018 dařilo

  //  Novinky archiv

Podle údajů publikovaných Federálním statistickým úřadem tržby meziročně vzrostly o 2,2 % na 9,88 miliardy EUR (2017: 9,66 miliardy EUR). Výnosy z domácího trhu stouply mírně o 1,2 %, zato ty zahraniční o 3,5 %. Potěšitelným je také údaj o tom, že o 3,9 % narostl počet zaměstnanců, a to na zhruba 55 800. Podíváme-li se blíže na jednotlivé obory, je situace obdobná roku 2017. Odbyt surového plochého skla se navýšil o 5 % na 1,06 miliardy EUR (2017: 1 miliarda EUR), odbyt zpracovaného plochého skla stoupl o 1,3 % na 3,89 miliardy EUR (2017: 3,83 miliardy EUR). Výrazný 5,5% růst připadl na speciální skla (1,54 miliardy EUR; 2017: 1,46 miliardy EUR), naopak skleněná vlákna zažila mírný pokles o 0,4 % (968 milionů EUR; 2017: 972 milionů EUR). Stabilní zůstala též oblast dutého skla – jak obalů, tak užitkového sortimentu. Celkem se tohoto zboží z Německa v roce 2018 odbylo za 2,44 miliardy EUR, tedy o 1,8 % meziročně více (2017: 2,39 miliardy EUR). I zde, stejně jako v plochém skle, se na pozitivním výsledku podílelo zejména prvních šest měsíců.

(podle www.glassinchina.com ze 7. 3. 2019; pn)